Rekrutacja

  1. Rejestracja nowych wychowanków– pobranie ze strony internetowej wniosku oraz karty informacyjnej, wypełnienie ich oraz przesłanie mailem na adres: bursainowrocław@onet.pl (3.06-2.08.2024 r.)
  2. Opublikowanie informacji o osobach przyjętych- 12.08.2024 r.
  3. Potwierdzenie telefonicznie (tel.523552445) lub elektronicznie (bursainowrocław@onet.pl) woli zamieszkania w bursie (12-20.08.2024 r.)
  4. Spotkanie z nowymi wychowankami i ich rodzicami (27.08.2024 r.) godz. 17:00