Rekrutacja

  1. Pobranie ze strony internetowej deklaracji o kontynuowaniu pobytu, wypełnienie jej oraz przesłanie mailem na adres: bursainowroclaw@onet.pl (17-26.05.2021 r.)
  2. Rejestracja nowych wychowanków– pobranie ze strony internetowej wniosku oraz karty informacyjnej, wypełnienie ich oraz przesłanie mailem na adres: bursainowroclaw@onet.pl (25.05-31.07.2021 r.)
  3. Potwierdzenie telefonicznie (tel.523573260) lub elektronicznie (bursainowroclaw@onet.pl) woli zamieszkania w bursie (09-13.08.2021)
  4. Zebranie z nowymi wychowankami i ich rodzicami (19.08.2021 r.)