Rekrutacja

  1. Pobranie ze strony internetowej deklaracji o kontynuowaniu pobytu, wypełnienie jej oraz przesłanie mailem na adres: bursainowroclaw@onet.pl (22-31.05.2023 r.)
  2. Rejestracja nowych wychowanków– pobranie ze strony internetowej wniosku oraz karty informacyjnej, wypełnienie ich oraz przesłanie mailem na adres: bursainowroclaw@onet.pl (29.05-31.07.2023 r.)
  3. Potwierdzenie telefonicznie (tel.523573260) lub elektronicznie (bursainowroclaw@onet.pl) woli zamieszkania w bursie (07-11.08.2023)
  4. Zebranie z nowymi wychowankami i ich rodzicami (24.08.2023 r.)