Stołówka

Godziny Wydawania posiłków

śniadanie 6:30 - 8:45

obiad 13:30 - 17:00

Kolacja 18:00-19:30

Odpisy

W przypadku nieobecności wychowanka przysługuje zwrot należności za dni nieobecności usprawiedliwionej (minimum 3 dni nieobecności). Wychowanek jest zobowiązany do zgłoszenia nieobecności najpóźniej do końca pierwszego dnia nieobecności.
Odpisy za wyżywienie uwzględniane są w kolejnym miesiącu rozliczeniowym

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W STOŁÓWCE

  1. Należy korzystać z wyżywienia w określonych godzinach.
  2. W stołówce obowiązuje odpowiedni strój ( zakaz przebywania w piżamach, koszulach nocnych, szlafrokach i innych nieodpowiednich strojach).
  3. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
  4. W stołówce obowiązuje samoobsługa.
  5. W stołówce należy dbać o ład i porządek. Nie wolno zostawiać śmieci na stołach i na podłodze.
  6. Jeżeli coś zostanie rozrzucone, rozlane na podłogę, należy to osobiście uprzątnąć.
  7. Po spożyciu posiłku brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce i uprzątnąć po sobie stół (tj. zebrać okruchy, zetrzeć stół, jeśli coś zostało rozlane, rozrzucone lub nachlapane).
  8. Za zniszczone mienie w stołówce (talerze, sztućce, kubki, wystrój stołówki itd.) odpowiedzialność ponosi osoba, która spowodowała te zniszczenia.
  9. Zabronione jest wynoszenie ze stołówki naczyń, sztućców, przyborników itp. do pokoi ( wychowanek może posiadać w pokoju własne naczynia i sztućce, jednak pod warunkiem wyraźnie różnego wyglądu od naczyń i sztućców będących na wyposażeniu bursy. Naczynia i sztućce o wyglądzie identycznym lub zbliżonym do będących na wyposażeniu bursy traktowane będą jak własność bursy z pełnymi tego konsekwencjami).
  10. Dla wychowanków wracających z zajęć w godzinach późniejszych, posiłki są przechowywane w kuchni – wychowankowie zobowiązani są do wcześniejszego poinformowania kuchni lub wychowawcy o konieczności późniejszego spożycia posiłku.